top of page

RATKAISUKESKEINEN TERAPIA

Ratkaisukeskeinen terapia soveltuu monenlaisiin elämän haastaviin tilanteisiin, ja sitä voidaan toteuttaa ajallisesti lyhyesti tai pidempikestoisesti. Terapeutin roolina on ratkaisukeskeisessä terapiassa kuunnella ja kysellä aktiivisesti. 

 

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa perustuu sille filosofiselle taustaoletukselle, että asiakkailla on käsissään ongelmansa ratkaisun avaimet, vaikka he eivät useinkaan ole niistä tietoisia. Terapeutin tehtävä on auttaa asiakasta saamaan yhteys hänen omiin ratkaisuideoihinsa, sekä tukea ja rohkaista häntä panemaan ne käytäntöön.

Terapiaan voi tulla yksilönä, parina tai perheenä, Menetelmä sopii myös lapsille ja nuorille. Terapeutin rooli keskusteluissa on tasaveroinen ja aktiivinen, hän kuuntelee, kysyy ja auttaa hahmottamaan mahdollisia uusia suuntia.

 

Ratkaisukeskeinen terapia on tutkittu ja tuloksellinen menetelmä. Tutkimustulokset kertovat, että ratkaisukeskeinen psykoterapia saa aikaan muutosta ja helpotusta tilanteeseen nopeasti. Terapian kesto määritellään aina yksilöllisesti, kesto yleensä 1-20 kertaa, mutta ratkaisukeskeinen työote tarjoaa välineitä tarvittaessa pidempäänkin terapiasuhteeseen.

RATKAISUKESKEINEN TERAPIA

KELAN KUNTOUTUSPSYKOTERAPIA

Kelan kuntoutuspsykoterapia on pidempikestoista Kelan tukemaa terapiaa, jonka tarkoituksena on edistää kuntoutujan työ- tai opiskelukykyä. 

Kelan kuntoutuspsykoterapiaa varten tarvitset lääkärinlausunnon. 

Lue lisää Kelan sivuillta: 

 

https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia

KELA:N KUNTOUTUSPSYKOTERAPIA

HYPNOTERAPIA

Hypnoosi soveltuu käytettäväksi mm.erilaisten jännitys- ja pelkotilojen  hoitoon, stressin vähentämiseksi, itsetunnon kohentamiseksi, elämäntapamuutosten tukena, unen laadun ja määrän parantamiseksi.

Hypnoosi on tila, jossa tietoinen mieli lepää ja  työskentely tapahtuu alitajunnan ja mielikuvien avulla, Useimmat kokevat hypnoositilan erittäin miellyttävänä, rentouttavana,  harmonisena ja voimauttavana tilana.

 

Hypnoositapaaminen rakentuu alkukeskustelusta, jossa määritellään yhteisesti tavoitteet, itse hypnoosiohjauksesta sekä loppukeskustelusta. Tapaamisen kesto on 90 minuuttia.

HYPNOTERAPIA

VALOKUVATERAPIA

Valokuvaterapiassa valokuvia käytetään tunteiden, muistojen, ajatusten ja informaation välineenä sekä uusien mielikuvien ja merkitysten muodostajana työntekijän ja asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa.

 

Jokainen valokuva on kuin peili, josta näkyy minän kuva ja jonka kautta mieleen tallentuneet muistikuvat heijastuvat. Valokuvat ovat visuaalisia jalanjälkiä, joita pitkin kulkemalla vanhat tarinat alkavat elää ja syntyy uusia tarinoita.

 

Lue valokuvaterapiasta lisää tästä

VALOKUVATERAPIA
RENTOUTUSOHJAUS

RENTOUTUSOHJAUS

Rentoutuminen vähentää stressiä ja ahdistusta, tasapainottaa ja elvyttää elintoimintoja sekä lisää jaksamista ja hyvinvointia. Rentoutusohjaus pyrkii purkamaan stressin ja ylivireystilan oireita kehossa ja mielessä. 

Rentoutuminen on tietynlainen aivojen vireystila, jossa niiden toiminta lähenee nukahtamistilassa olevaa toimintaa. Samanaikaisesti alitajuinen mieli aktivoituu. Rentoutusohjaukset ovat yksilöllisesti räätälöitävissä jokaisen asiakkaan tarpeita kuunnellen. 

Nykyään kiireisessä ja stressaavassa elämäntyylissä rentoutumista tarvitsee usein harjoitella. Harjoittelemalla voi kuitenkin tuon taidon palauttaa ja siten lisätä hyvinvointiaan.

 

bottom of page